ОБФ “ФОНД СПРИЯННЯ ОБОРОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ“

Реківзити для зарахування коштів у UAH

Обласний благодійний фонд
«ФОНД СПРИЯННЯ ОБОРОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Розрахунковий  рахунок 26006300279581
в ЗОУ АТ «Ощадбанк»
код банку 313957
код ЄДРПОУ  39548562

Призначення платежу – благодійний внесок.

Для фізичних осіб

Картка ПриватБанку – 5169-3305-0343-8126

Отримувач – “ФОНД СПРИЯННЯ ОБОРОНІ ЗАП. ОБЛ. БФ”

Призначення платежу – благодійний внесок.

Реквізити для зарахування коштів в USD

Intermediary Bank:
CITIBANK N.A., New York, USA
ACCT. 36128911
S.W.I.F.T.: CITIUS33

Bank benefiсiary:
JSC Oschadbank, Ukraine
Zaporozhye pr. Lenina 48, branch 10007/0000,
ACCT. 2600
S.W.I.F.T.: COSBUAUKZAP

 

Реквізити для зарахування коштів в EURO

Intermediary Bank:
DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt am Main, Germany
ACCT. 947057610
S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

Bank benefiсiary:
JSC Oschadbank, Ukraine
Zaporozhye pr. Lenina 48, branch 10007/0000,
ACCT. 2600
S.W.I.F.T.: COSBUAUKZAP

Обласний благодійний фонд “Фонд сприяння обороні Запорізької області” є місцевою благодійною організацією, яка була створена за сприянням Ради оборони Запорізької області.

Фонд є благодійною недержавною, неприбутковою організацією.

Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, і поширюється на територію України, Росії та інших держав.

Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, яка не передбачає отримання прибутку.
Предметом діяльності є здійснення благодійної діяльності з метою задоволення та захисту законних спільних інтересів мешканців Запорізької області на безпеку, охорону громадського порядку, оборону від військової агресії, захист від протиправних посягань з боку терористичних угрупувань, шляхом підвищення оборонного потенціалу розташованих на території області військових частин Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших, утворених відповідно до чинного законодавства України збройних формувань, з метою чого передбачається надання благодійної допомоги, реалізація благодійних програм, надання фінансово-організаційної та іншої благодійної допомоги.

Формами здійснення благодійної діяльності є:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;
 • меценатська діяльність;
 • інші форми надання благодійної допомоги, не заборонені чинним законодавством.

Предметом діяльності Фонду є здійснення благодійної та іншої допоміжної діяльності у таких основних напрямках:

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, що забезпечують розвиток оборонної галузі Запорізької області;
 • поліпшення матеріального і фінансового становища набувачів благодійної допомоги, в тому числі підрозділів Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших, утворених відповідно до чинного законодавства України збройних формувань, окремих військовослужбовців;
 • надання допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення в ході виконання військового обов’язку при захисті держави, захисті громадського порядку, їх родинам;
 • надання допомоги родинам військовослужбовців, які загинули при виконанні військового обов’язку, захисті громадського порядку;
 • підтримка волонтерських організацій та рухів, чия діяльність спрямована на надання допомоги підрозділам Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших, утворених відповідно до чинного законодавства України збройних формувань, окремим військовослужбовцям;
 • сприяння в реалізації та захист прав набувачів благодійної допомоги усіма не забороненими законодавством засобами, представлення та захист законних інтересів набувачів благодійної допомоги у державних та інших органах;
 • участь у політично-просвітницький діяльності, організація та проведення ходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо);
 • організація та проведення культурно-масових заходів (свят, фестивалів і т.ін.);
 • здійснення благодійної діяльності в інших напрямках;
 • здійснення допоміжної (в тому числі господарської та фінансової) діяльності без мети отримання прибутку у межах та у спосіб, визначених законом для благодійних організацій.

Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв’язки з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених його Статутом цілей і завдань.

Медицина:

 • забезпечення необхідними ліками та аптечними наборами блокпости;
 • забезпечення необхідними медикаментами військовий госпіталь;
 • надання необхідної медикаментозної допомоги пораненим бійцям.

Харчування:

 • постачання продуктів бійцям у зону АТО;
 • забезпечення харчами хлопців на блокпостах.

Амуніція:

 • закупівля бронежилетів та касок;
 • закупівля теплої одежі;
 • закупівля військової амуніції.

Господарчі потреби:

 • задоволення індивідуальних потреб бійців.

Техніка:

 • закупівля необхідної військовой техніка;
 • обслуговування техніки, яка є на балансі;
 • ремонт техніки, що вийшла з ладу.

ГСМ:

 • закупка необхідних ГСМ (бензин, дизель, соляра, масла).

Реабілітація:

 • надання психологічної та матеріальної допомоги сім’ям загиблих;
 • надання допомоги сім’ям постраждалих;
 • надання допомоги родинам, члени яких знаходяться у полоні.

НАШІ ВОЛОНТЕРИ

am

Екатерина

Амуніція, техніка

Тел. +38-067-598-80-22
pro

Екатерина

Харчування, господарчі потреби, ГСМ

Тел. +38-067-598-80-22
medic

Екатерина

Медицина, реабілітація

Тел. +38-067-598-80-22