ВИСЛОВЛЮЄМО ПОДЯКУ

zaz
Мотор_Сич_-_эмблема
gerb
Индустриалбанк
Ивченко-прогресс
Запорожсталь

Будь-яка біда, велика чи маленька, яка вривається в життя людей, зіштовхує нас з не дуже приємними сторонами життя – біль, безсилля, безнадійність, страх. Хтось не знаходить у собі сили, щоб подолати всі ці стани, а хтось проривається через страждання і йде захищати нашу країну, що дозволяє йти вперед і боротися.

У хвилини відчаю дуже важливо відчувати підтримку, відчувати тепло чужого серця, адже це саме те, що не дає опустити руки і не дозволяє здатися.

Багато що вирішують гроші в цьому світі, але є і щось більше, коли мова заходить про благодійність. Саме усвідомлення того, що «світ не без добрих людей», надає хлопцям впевненість у своїх силах. Але, що ще важливіше, саме Ваша допомога вселяє бійцям віру в свою силу, в жагу до життя. А це означає, що вони будуть боротися і не залишать помирати свою країну.

Величезне ВАМ спасибі БЛАГОДІЙНИКИ за можливість бути поруч з нашими хлопцями які кожною хвилиною ризикують своїм життям захищаючи НАШУ Україну, за ваші руки, які підтримують наших бійців.

Велике вам людське «ДЯКУЄМО».

Шановні співвітчизники, брати та сестри!

Сьогодні Україна переживає дуже важкі та драматичні часи, це справжнє випробування на єдність та цілісність українського народу. Але ці часи також є історичними й доленосними. Саме зараз відбувався факт народження українців як політичної нації та громадянського суспільства. Ми вже не просто уламок старої радянської системи з її вадами і ментальністю. Ми вже зовсім інша країна. І ніхто не в праві вказувати, який шлях розвитку нам обирати, адже тільки ми, українці, створюємо власними руками майбутнє нашої країни.

Зараз Україна стала справжнім театром баталій у протистоянні кардинально різних систем цінностей – демократії проти авторитарного режиму РФ. Через агресивні, брудні та абсолютно протиправні дії Росії ллється кров українських мирних громадян та військовослужбовців. Ці складні умови створюють підґрунтя для загроз не лише територіальної цілісності, але й державності України.

Перемогти агресора можна тільки, демонструючи єдність та відданість українського народу рідній країні. Заповіт Т.Г. Шевченка став справнім гаслом у нашій тяжкій боротьбі – «борітеся — поборете! Вам Бог помагає!За вас правда, за вас слава! І воля святая!».

На сьогоднішній день, для боротьби з агресією з боку РФ в Запорізькій області створено Обласний благодійний фонд «Фонд сприяння обороні Запорізької області». Основними напрямами роботи, якого є задоволення та захист законних спільних інтересів мешканців Запорізької області на безпеку, оборону громадського порядку, підвищення оборонного потенціалу розташованих на території області військових частин Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших, утворених відповідно до чинного законодавства України збройних формувань. Фонд підтримує та забезпечує усім необхідним військові формування, які служать на захист та оборону України від військової агресії, протиправних посягань з боку терористичних угрупувань. Детальну інформацію Ви можете дізнатись на сайті http://oborona.zp.ua/

Ми запорожці, нащадки славетних козаків, які присвятили своє життя боротьбі за волю України, звертаємося до Вас з проханням підтримати ініціативу та надати благодійну фінансову допомогу. Об’єднаємось в боротьбі за свободу та незалежність – тільки разом ми здатні перемогти!

Заздалегідь вдячні Вам за допомогу у боротьбі за правду і свободу нашої країни.

З нами правда! З нами Бог! Слава Україні!

З повагою,

Голова Правління

обласного благодійного фонду

«Фонд сприяння обороні Запорізької області» К.Ю. Акула

Dear compatriots, brothers and sisters!

Today Ukraine is going through very difficult and dramatic times, it is a real test for the unity and integrity of the Ukrainian people. But these times are also historical and fateful. Exactly right now there is a birth of Ukrainian political nation and civil society. We are not just a piece of the old Soviet system with its defects and mentality. We are a completely different country, no one has the right to indicate the path of development we choose, only Ukrainians can create the future of their country.

Now Ukraine has become a battleground in confrontation of radically different values systems – democracy against the authoritarian regime of Russian Federation. Because of aggressive, dirty and totally unlawful actions of Russia blood of Ukrainian civilians and military flows . These difficult conditions form the basis for threats not only to territorial integrity, but also to the statehood of Ukraine.

To defeat the aggressor we need to demonstrate our unity and commitment to our country. The testament of Shevchenko has become real slogan in our difficult struggle – “Battle on – and win your battle! God Himself will aid you; At your side fight truth and glory; Right and holy freedom”.

Today, theRegional Charity Fund “Defense Assistance Foundation of Zaporizhia region” created to deal with Russian aggression. The main areas of work are meeting and protection of interests of Zaporizhia region citizens in security, defense of public safety, defense potential improving of military units of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Border Guard Service of Ukraine, the Security Service of Ukraine and others which are established in accordance to the current legislation of Ukraine. The Foundation supports and provides all the necessary stuff for the military units which are serving to protect Ukraine from military aggression, terrorist groups’ illegal attempts. For more information you can visit the site http://oborona.zp.ua/

We, Zaporizhian people, descendants of famous Cossacks, that dedicated their lives to fighting for freedom of Ukraine, appeal to you with the request to support the initiative and provide charitable financial assistance. Let’s unite in the fight for freedom and independence – only together we can win!

Thank you for your help in the fight for truth and freedom of our country.

Truth is at our side! God stands with us! Glory to Ukraine!

Sincerely,

Head of Regional Charity Fund

Defense Assistance Foundation

of Zaporizhia region K. Akula

Sehr geehrte Landsleute!

Heutzutage erlebt die Ukraine eine sehr schwere Zeit, das ist eine echte Pruefung auf Einheit und Unteilbarkeit des ukrainisches Volkes. Gleichzeitig ist diese Zeit geschichtlich bedeutend und schicksalsvoll. Eben jetzt liegt die Geburt der Ukrainer als einer Staatsnation und einer Zivillgesellschaft vor. Wir sind kein Bruchstueck des alten mangelhaften Sowjetsystems mehr. Wir sind ein ganz neuer Staat. Und niemand darf uns befehlen welchen Entwicklungsweg auszuwaehlen, weil gerade wir, die Ukrainer, eigenhaendig die Zukunft unseres Landes gestalten.

Die Ukraine wurde zu einem Kriegsschauplatz wegen der Konfrontation der gegensätzlichen Wertsetzungen – Demokratie gegen Autoritarismus der Russischen Föderation. Ukrainische Zivilisten und das ukrainische Militaer waten in Blut infolge der angreifenden, rechtswidrigen Handlungen des Russlands. Diese schwierigen Bedingungen gefaehrden die territoriale Integrität und die Staatlichkeit der Ukraine.

Um den Angreiferstaat zu besiegen, muss das ukrainische Volk die Treue gegen sein Heimatland zeigen. Schewtschenkos Vermaechtnis wurde zu einem echten Motto in unserem harten Kampf – ‘’ So kämpft nur fort, ihr werd’t doch siegen, Gott steht euch bei im guten Streit; Mit euch ist Kraft und heil’ge Freiheit, Mit euch ist die Gerechtigkeit!’’

Vor kurzem wurde im Saporoschjer Gebiet der Gebietswohlfahrtsfonds ‘Fonds zur Unterstützung der Verteidigung im Saporoschjer Gebiet’ gegruendet.  Die Hauptrichtungen der Arbeit des Fonds sind  Wahrnehmung der rechtmäßigen Interessen der Buerger im Saporoschjer Gebiet bezueglich der Sicherheit und der Verteidigung der öffentlichen Ordnung, Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit der auf dem Territorium des Gebietes liegenden Militäreinheiten  der Ukrainischen Streitkräfte, der Nationalgarde der Ukraine, des Staatsgrenzdienstes der Ukraine, des Sicherheitsdienstes der Ukraine laut der in der Ukraine geltenden Gesetzgebung geschaffenen Milizformationen. Der Fonds versorgt mit allem Noetigen die Militaerformationen, die die Ukraine vor der politischen Aggression, dem rechtswidrigen Übergriff  seitens der Terroristen schuetzen. Weitere Information findet man auf der Seite http://oborona.zp.ua/.

Wir, Saporoschjer, Nachkommen der berühmten Kosaken, die ihr Leben dem Kampf um die Freiheit der Ukraine gewidmet haben, wenden uns an Sie mit einer Bitte, unsere Initiative zu unterstuetzen und karitative finanzielle Hilfe zu geben. Vereinen wir uns im Kampf um die Freiheit und die Unabhaengigkeit – nur zusammen koennen wir gewinnen.

Im Voraus bedanken wir uns bei Ihnen fuer die Hilfe im Kampf um die Wahrheit und die Freiheit unseres Landes.

Mit uns ist Wahrheit! Mit uns ist Gott! Ukraine ueber alles!

Mit freundlichen Grüßen

Leiter der Verwaltung der Gebietswohlfahrtsfonds

Fonds zur Unterstützung der Verteidigung im Saporoschjer Gebiet K. Ju. Akula